TẬP ĐOÀN THIÊN LONG ĐƯỢC CHỌN VÀO TOP 50 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM

Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG) tiếp tục được bình chọn vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Thiên Long được chọn vào bảng xếp hạng này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam. Để chọn ra các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất, Forbes Việt Nam xét trao dựa trên phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes sử dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam.

Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong 4 năm, từ 2012-2015. Ngoài ra, Forbes Việt Nam cũng tiến hành xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, vị thế trên thị trường, chất lượng quản trị doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

top 50

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Tâm - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Thiên Long đại diện Tập đoàn Thiên Long nhận giải thưởng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Thiên Long, ông Nguyễn Đình Tâm - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Thiên Long đã vinh dự nhận giải thưởng này. Đại diện Tập đoàn Thiên Long cho rằng với 4 lần liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Thiên Long đã khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn và năng lực quản trị hiệu quả.

Trong năm tài chính 2015, doanh thu thuần của Tập đoàn Thiên Long đạt 1.883,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2014. Trong tổng doanh thu thuần năm 2015, nhóm sản phẩm Bút viết chiếm tỷ trọng cao nhất là 45,8%, Dụng cụ văn phòng chiếm 32,1%, Dụng cụ mỹ thuật chiếm 11,7% và Dụng cụ học sinh chiếm 10,4%.

Năm 2016, Tập đoàn Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ở mức 10% doanh thu, đạt 215 tỷ đồng. Định hướng của Thiên Long trong tương lai là trở thành công ty văn phòng phẩm số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu châu Á về sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm.

Trước đó, vào tháng 8/2016, Tập đoàn Thiên Long đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.